Otázka zákazníka v mnohých prípadoch znie: "Ktorý typ jadra je lepší?, murované alebo sadrokartónové? ".

Sadrokartónové jadro

spĺňa všetky technické parametre klasického jadra ako aj murované. Udrží aj kuchynské skrinky namontované na takomto type jadra. Výhodou takéhoto jadra je z hľadiska rekonštrukcie trošku nižšia prašnosť,
rýchlejšia montáž, nie je potrebné zasekávanie inštalácie. V konečnom dôsledku trošku nižšia cena. Z hľadiska administratívnych úkonov nie je nutné povolenie(vyjadrenie) statika, lebo ide o odľahčenú nenosnú konštrukciu,iba ohlásenie prestavby jadra na príslušnom stavebnom úrade.
Pri murovanom jadre je nutné vyjadrenie statika a následne ohlásenie prestavby jadra.
Murované jadro je samozrejme ako hovorí laik " predsa len pevnejšie ". Všetko závisí od toho ako k danej veci pristupujeme.

Každý z nás má slobodné rozhodnutie: murované alebo sadrokartónové.

Čo je najdôležitejšie?

rozhodnutie pred výmenou jadra?

návrh pre nové jadro a nové umiestnenie kuchynskej linky

 

Ako postupujeme?

Pri výmene jadra:

najprv odstraňujeme všetko staré a nepotrebné. Uvoľníme priestor pre navrhutú zostavu jadra. Následne vymurujeme, alebo zmontujeme nové priečky jadra. Zasekajú alebo nainštalujú nové elektroinštalačné a vodovodné rozvody,
ktoré je nutné v každom prípade vymeniť . Vo vnútri jadra sa prevedie v oblasti ostrekovania ( t.j. vaňa alebo sprchový kút) vodou izolácia, prevedú sa obklady, dlažby, osadí sanita, prevedú sa maľby, osadia zárubne a dvere
a dokončia všetky detaily s tým spojené cez police, úchytky a svietidlá a máte nové jadro.