Ak si chceme spríjemniť svoje bývanie, pristupujeme k rekonštrukciám domov alebo bytov,kde následne riešime estetický vzhľad a funkčnosť vynoveného miesta v ktorom bývame. Staré splnilo svoju funkciu a nastupuje niečo novšie, ale ešte môžme prijať aj alternatívu kde určité časti interiérov sa dajú zreparovať a zachovať do budúcnosti(ako napr. nábytok...).

Rekonštrukcie sa stávajú súčasťou našich každonených životov, kde si musíme na určitý čas zvyknúť na hluk spôsobený týmto zásahom. Určite to nie je príjemná záležitosť ani pre susedov a ani pre firmu, ktorá prevádza rekonštrukciu.

Od samotného búrania, murovania, cez montáže sadrokartónov, zatepľovania, výmeny okien a dverí, prevedenia rôzných druhov omietok, prevedenia inštalatérskych prác, obkladania, pokládok podláh, vymaľovania, vynesenia sute a dovoz všetkých materiálov vykonávame kvantum prác, kde sa dostávame samozrejme do kontaktu aj so susedmi, či už ide o byty alebo domy, preto je dôležitá ohľaduplnosť aj so strany susedov, aby rekonštrukcia
prebiehala bez komplikácií.