Oslovil nás zákazník, ktorý nebol spokojný s firmou, ktorá rekonštruovala jeho byt (neodprataná sutina z bytu, pivničné priestory plné starých vecí z bytu, neodborná práca…).
Je neslušné dehonestovať kolegov z profesie, ktorá vykonáva rovnaké remeslo, aby sme tu vyzerali lepší v očiach majiteľa. Majiteľ bol z vykonanej práce zúfalý. 
Spolu sme navrhli riešenie interiéru a postup prác, kde nám veľmi pomohol jasne stanovený interiérový štýl a predstava zákazníka. Prešli sme si postup nápravy, technické procesy ktoré budú realizované.

A výsledok? Skvelo odvedená práca a spokojný zákazník.

ĎAKUJEME